Máy cấp vít tự động OHTAKE NJC Series (chức năng đếm)

Kích thước ốc: M2.0-M5.0
Chiều dài ốc:  18mm
Bộ đếm ốc điện tử: Có

error: Content is protected !!