Máy cấp vít tự động OHTAKE NSB Series (cấp thẳng) | Screw Feeder

Kích thước ốc: M1.0-M3.0
Chiều dài ốc:  20 mm
Thay thế thanh trượt cấp ốc

error: Content is protected !!