Máy cấp vít tự động OHTAKE NSBC Series (chức năng đếm)

Kích thước ốc: M1.0-M3.0
Chiều dài ốc:  20 mm
Bộ đếm ốc điện tử: Có

error: Content is protected !!