Tủ chống ẩm bảo quản linh kiện điện tử

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Tủ chống ẩm bảo quản linh kiện điện tử

A1B (1-50%RH)

Tủ chống ẩm bảo quản linh kiện điện tử

F1 (<1%RH)

Tủ chống ẩm bảo quản linh kiện điện tử

QB (Nitrogen, 1-50%RH)

Tủ chống ẩm bảo quản linh kiện điện tử

QS (nitrogen, 1-50%RH, Inox)

Tủ chống ẩm bảo quản linh kiện điện tử

T40W ( sấy 40°C, <1%RH)

Tủ chống ẩm bảo quản linh kiện điện tử

T60M (sấy 60 độ C, <1%RH)

Tủ chống ẩm bảo quản linh kiện điện tử

X2B (<5%RH)

error: Content is protected !!