Máy cấp vít tự động OHTAKE NSBI Series (dạng đĩa xoay)

Kích thước ốc: M1.0-M3.0
Chiều dài ốc:  20 mm
Thay thế thanh trượt cấp ốc
Cơ chế cấp: Dạng đĩa quay

error: Content is protected !!