Súng vặn bu lông HW-126 (3/8″ , 1/2″)

❇️ Kích thước đầu kẹp: 3/8″ , 1/2″
❇️ Đường kính ốc: M19

error: Content is protected !!