Súng vặn bu lông HW-281R (1/2″ & 3/8″)

❇️ Kích thước đầu kẹp: 1/2″ & 3/8″

error: Content is protected !!