Hiệu suất động cơ theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC/EN 60034-30-1:2014

Hiệu suất động cơ / Motor là gì?

Hiệu suất động cơ điện (motor) là thước đo khả năng biến đổi năng lượng điện thành cơ năng của động cơ điện. Hay nói cách khác là tỷ lệ của công cơ học đầu ra và cống suất điện tiêu thụ đầu vào.

Motor loss

Công cơ học đầu ra luôn luôn thấp hơn so với công suất điện đầu vào, do một phần năng lượng bị mất mát do ma sát, chuyển hóa nhiệt năng,.. Hiệu suất động cơ / Motor càng cao thì khả năng chuyển hóa năng lượng điện thành cơ năng càng tốt, mất mát năng lượng càng nhỏ.

Tra cứu hiệu suất động cơ / Motor theo tiêu chuẩn Quốc Tế IEC

Hiệu suất động cơ

Hiệu suất động cơ điện / Motor theo phần trăm tải

Hiệu suất động cơ theo tiêu chuẩn của động cơ điện được tính toán theo mức tải 100%. Khi động cơ chạy ở mức tải thấp hơn, hiệu suất động cơ điện sẽ thay đổi như đồ thị bên dưới:

load efficiency
error: Content is protected !!